Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

KLASY AKADEMICKIE

 

Wydział Fizyki UAM zaprasza na adresowane do uczniów szkół średnich zajęcia w Laboratorium Eksperymentu Fizycznego dotyczące nauczania podstaw eksperymentu fizycznego.

Trwające 4 godziny lekcyjne zajęcia będą zawierały proste doświadczenia z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektryczności i optyki. Doświadczenia uczeń wykonuje samodzielnie pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Wydziału Fizyki UAM.

Chcemy dać możliwość uczniom dostrzeżenia atrakcyjności lekcji fizyki, poprzez wsparcie procesu dydaktycznego związanego z nauczaniem podstaw eksperymentu oraz optymalizacji pomiarów i analizy niepewności pomiarów a jednocześnie dostarczyć bogatego materiału eksperymentalnego do pracy na lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych.

 


linkZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ DLA KLAS AKADEMICKICH W LEF WF UAM
(regulamin)


link ZAJĘCIA W LABORATORIUM EKSPERYMENTU FIZYCZNEGO
(
szczegółowy harmonogram - terminy, prowadzący)