Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

KLASY AKADEMICKIE

Edycja 2017/2018

 

Wydział Fizyki UAM zaprasza na adresowane do uczniów szkół średnich zajęcia w Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego dotyczące nauczania podstaw eksperymentu fizycznego.

Trwające 4 godziny lekcyjne zajęcia będą zawierały proste doświadczenia z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektryczności i optyki. Doświadczenia uczeń wykonuje samodzielnie pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Wydziału Fizyki UAM.

Chcemy dać możliwość uczniom dostrzeżenia atrakcyjności lekcji fizyki, poprzez wsparcie procesu dydaktycznego związanego z nauczaniem podstaw eksperymentu oraz optymalizacji pomiarów i analizy niepewności pomiarów a jednocześnie dostarczyć bogatego materiału eksperymentalnego do pracy na lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych.

 


linkZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ DLA KLAS AKADEMICKICH W PPEF WF UAM
(regulamin)


link ZAJĘCIA W PRACOWNI PODSTAW EKSPERYMENTU FIZYCZNEGO
(
szczegółowy harmonogram - terminy, prowadzący)


linkDODATKOWE ZAJĘCIA Z BIOFIZYKI DLA ZAINTERESOWANYCH
(zajęcia nie tylko dla ucznów Klas Akademickich, zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail z koordynatorem KA)

 

 

linkWIELKOPOLSKA LIGA FIZYCZNA - I edycja konkursu dla szkół średnich
(projekt: dra hab. Tomasza Polaka (Zakład Teorii Ciała Stałego) oraz mgr Marcina Karczewskiego (Zakład Elektroniki Kwantowej)

 

 

KALENDARZ zajęć dla KLAS AKADEMICKICH w roku 2017/2018