Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

KLASY AKADEMICKIE

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną oraz na zmiany organizacyjne dydaktyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, zajęcia w ramach Klas Akademickich zostają zawieszone na okres 1 roku (rok akademicki 2020/2021). Liczymy na zrozumienie sytuacji i naszą troskę o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. O ewentualnym powrocie do programu Klas Akademickich, w zależności od sytuacji epidemicznej, powiadomimy wszystkie szkoły, które mają obecnie podpisane porozumienia z Wydziałem Fizyki UAM.

Z poważaniem

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Grygiel

Prodziekan ds. studenckich

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

 

 

Wydział Fizyki UAM zaprasza na adresowane do uczniów szkół średnich zajęcia w Laboratorium Eksperymentu Fizycznego dotyczące nauczania podstaw eksperymentu fizycznego.

Trwające 4 godziny lekcyjne zajęcia będą zawierały proste doświadczenia z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektryczności i optyki. Doświadczenia uczeń wykonuje samodzielnie pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Wydziału Fizyki UAM.

Chcemy dać możliwość uczniom dostrzeżenia atrakcyjności lekcji fizyki, poprzez wsparcie procesu dydaktycznego związanego z nauczaniem podstaw eksperymentu oraz optymalizacji pomiarów i analizy niepewności pomiarów a jednocześnie dostarczyć bogatego materiału eksperymentalnego do pracy na lekcji i na zajęciach pozalekcyjnych.

 


linkZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ DLA KLAS AKADEMICKICH W LEF WF UAM
(regulamin)


link ZAJĘCIA W LABORATORIUM EKSPERYMENTU FIZYCZNEGO
(
szczegółowy harmonogram - terminy, prowadzący)