Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

PRACOWNIA ZEROWA

Pracownia Podstaw Eksperymentu Fizycznego

Aktualizacja: 14.09.2018 r. 

 

Na całość zajęć z Pracowni Zerowej przeznaczonych jest 6 godzin lekcyjnych, w ramach 30 godzin lekcyjnych przypadających na zajęcia w PPEF w pierwszym semestrze studiów. Prowadzą je ci pracownicy, którzy w pensum otrzymali mechanikę lub optykę geometryczną w semestrze zimowym. Zajęcia z Pracowni Zerowej polegają na wykonaniu czterech doświadczeń według stosownego harmonogramu.

W czasie jednych zajęć (3 godziny lekcyjne) wykonuje się dwa doświadczenia z tym samym prowadzącym. Doświadczenia nie kończą się opracowaniami statystycznymi. Celem Pracowni Zerowej jest umożliwienie studentom pierwszego roku bezpośredniego zetknięcia się z eksperymentem fizycznym, przyrządami pomiarowymi, wykonaniem połączeń obwodów elektrycznych..., czego nie zawsze mogli doświadczać w szkole średniej (mimo zapisów w podstawie programowej).

Zajęcia odbywać się będą w październiku, równolegle ze Wstępem do laboratorium, przygotowującą do statystycznego opracowywania wyników pomiarów.