Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

PLAN ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Pracownia Podstaw Eksperymentu Fizycznego

 

SEMESTR LETNI:

linkPLAN - PPEF

  

pliki do pobrania:

linkpdfPlan zajęć PPEF
II semestr 2018/2019

 

linkpdfNotatki do planu zajęć
II semestr 2018/2019

  

 

Notatki do planu na II semestr (letni) roku akademickiego 2018/19

 

I termin
środa 8:15- 10:30

II termin
środa 10:30 - 12:45

III termin
czwartek 13:00 - 15:15

IV termin
czwartek 15:15 - 17:30

 

 

 

 

Fizyka Medyczna (od 27.03)

Optyka Okularowa (od 27.02)

Optyka Okularowa (od 28.02)

Fizyka Medyczna (od 7.03)

1.grupa

Elek. i magnetyzm
klasycznie/ Filami

1. grupa

Optyka fizyczna / Elek. i magnetyzm

3. grupa

Optyka fizyczna / Elek. i magnetyzm

1.grupa

Mechanika
klasycznie / Filami

mgr M. Trafas / dr K. Wrześniewski

dr I. Kostka / dr M. Rydzyk

dr K. Gębura / dr M. Rydzyk

mgr W. Kucia / mgr A.Glinka

2. grupa

Elek. i magnetyzm
Filami / klasycznie

2. grupa

 Elek.i magnetuzm/ Optyka fizyczna

 

2. grupa

Mechanika
Filami / klasycznie

dr K. Wrześniewski / mgr M. Trafas

dr M. Rydzyk / dr K. Gębura

 

mgr A. Glinka /mgr W. Kucia

 

 

 

 

Technologie Komputerowe (27.02)

Technologie Komputerowe (27.02)

Fizyka I rok (od 28.03)

Technologie Komputerowe (28.02)

1. grupa

Elekt. i magnetyzm
Filami

2. grupa

Elekt. i magnetyzm
Filami

1. grupa

Elekti magnet. 
Filami / klasycznie

3. grupa

Elekt. i magnetyzm
Filami

dr K. Wrześniewski

dr K. Wrześniewski

mgr K.Wrześniewski/ dr K. Gębura

dr K. Wrześniewski

 

 

2.grupa

Elekti magnet.
(klasycznie / Filami)

 

Biofizyka II rok (od 27.03)

Biofizyka I rok (27.02)

dr K. Gębura / dr K. Wrześniewki

Fizyka II rok (od 28. 03)

1. grupa

Pracwonia Fizyczna II
(drgania i fale z termodynamiką)

1. grupa

Pracwonia Fizyczna I
Mechanika (Filami / klasycznie)

 

 

1. grupa

Optyka geometryczna / Optyka fizyczna

dr hab. M. Pochylski

dr P. Trocha (klas) / mgr A.Glinka(Filami)

 

dr J.Karolczak / dr K.Gębura

 

 

 

 

Fizyka II rok (od 17.04)

 

 

 

1. grupa

Fizyka Kwantowa

 

 

 

prof. T. Kostyrko