Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

KOMUNIKATY 2019/2020

Pracownia Podstaw Eksperymentu Fizycznego

 

 

SEMESTR ZIMOWY:

Chemia zaczyna w środę 2. października i piątek 4.października, podziałem na grupy laboratoryjne podczas wykładu z fizyki.

Biologia zaczyna 17. grudnia, wykładem wstępnym (podział na grupy laboratoryjne) godz. 8:15, Pracownia Podstaw Eksperymentu Fizycznago. 

Obecność obowiązkowa!