Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

KOMUNIKATY 2018/2019

Pracownia Podstaw Eksperymentu Fizycznego

 

SEMESTR LETNI:

 

Uwaga studenci II roku Fizyki

Nowe tematy doświadczeń K3 i K5 (Fizyka kwantowa). 

 

Szanowni Państwo,

w środę 17 kwietnia br. w godz.8:15-10:30 odbędą się zajęcia laboratoryjne z fizyki kwantowej, na które jesteście Państwo zapisani. W porównaniu z wcześniej obowiązującym harmonogramem ćwiczeń nastąpiły ostatnio zmiany, tj.:

1) ćwiczenie: "Pomiar energii jonizacji atomów rtęci" zostało zastąpione przez:

"Badanie zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego w wybranych materiałach"

2) ćwiczenie: "Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu" zostało zastąpione przez:

"Badanie zjawiska Zeemana w widmie emisyjnym atomów kadmu"

Materiały do nowych doświadczeń w najbliższym czasie powinni Państwo znaleźć na stronie Pracowni. Proszę bardzo o uwzględnienie tych zmian przy teoretycznym przygotowaniu się do zajęć. Proszę również o przyniesienie na zajęcia pen-drive'ów do zapisu plików generowanych przez programy w doświadczeniach (wyniki w postaci graficznej należy zamieścić w opracowaniu ćwiczeń).

Z poważaniem,

Tomasz Kostyrko

 

 

SEMESTR ZIMOWY:

 

Uwaga! Studenci  BIOLOGIA I ROK

Zajęcia rozpoczynają się 11. grudnia, wykładem wstępnym (podział na grupy laboratoryjne) godz. 8:15, Pracownia Podstaw Eksperymentu Fizycznago.

 

Uwaga! Studenci CHEMII I ROK

Zajęcia rozpoczynają się 5. października wykładem wstępnym (podział na grypy laboratoryjne) godz. 8:00, Audytorium Maximum.