Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Kierownik Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego (PPEF)

dr Hanna Derdowska-Zimpel

 

Struktura Pracowni

Obciążenia godzinowe

 

Zajęcia w PPEF obejmują Pracownię Zerową i Matematykę w Laboratorium (ćwiczenia wstępne), a następnie wykonanie doświadczeń według harmonogramów.

PLAN ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

SEMESTR ZIMOWY:     PLAN PPEF ON-LINE

 

SEMESTR LETNI:     PLAN PPEF ON-LINE

pliki do pobrania:

linkpdfPlan zajęć na I semestr 2016/2017

 

linkpdfNotatki do planu zajęć na I semestr 2016/2017

 

pliki do pobrania:

linkpdfPlan zajęć na II semestr 2016/2017

 

linkpdfNotatki do planu zajęć na II semestr 2016/2017

 

   

  

Podział na grupy

  1. W pierwszym semestrze roku akademickiego studenci Wydziału Fizyki (Fizyka, Biofizyka, Optyka Okularowa, Fizyka Medyczna, Technologie Komputerowe) zapisują się do grup ćwiczeniowych sami, w PPEF pokój nr 4, zaraz po inauguracji roku akademickiego na Wydziale (30. września). Studenci innych wydziałów są dzieleni na grupy na wykładach wstępnych.
  2. W semestrze letnim obowiązuje ten sam podział co w semestrze zimowym.

 Listy podziału na grupy dostępne są w Pracowni.

 

Zaliczenie zajęć w ramach Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego
obowiązuje studentów następujących kierunków:
 

Studia licencjackie trzyletnie


Fizyka i Biofizyka Molekularna I rok

semestr zimowy – Pracownia Zerowa (*), 6 h
semestr zimowy – Matematyka w Laboratorium (*), 15 h
semestr zimowy – Programowanie w Środowisku LabView, 15 h
semestr zimowy –  Mechanika (klasycznie / Filami), 24 h
semestr letni – Elektryczność i Magnetyzm (klasycznie / Filami), 30 h


Fizyka II rok

semestr zimowy – Drgania i Fale (klasycznie / Filami), 30 h
semestr zimowy – Termodynamika (klasycznie), 30 h
semestr letni – Optyka (klasycznie), 30 h
semestr letni – Fizyka Kwantowa, 15 h


Biofizyka Molekularna II rok

semestr zimowy – Termodynamika (klasycznie), 15 h
semestr letni – Optyka Geometryczna (klasycznie), 15 h
semestr letni – Fizyka Kwantowa, 15 h


Fizyka Medyczna I rok

semestr zimowy – Pracownia Zerowa (**), 6 h
semestr zimowy – Matematyka w Laboratorium (**), 15 h

semestr zimowy – Mechanika (klasycznie), 12 h
semestr zimowy – Optyka Geometryczna (klasycznie), 12 h
semestr letni – Elektryczność i Magnetyzm (klasycznie), 15 h


Optyka Okularowa I rok

semestr zimowy – Pracownia Zerowa (**), 6 h
semestr zimowy – Matematyka w Laboratorium (**), 15 h
semestr zimowy – Mechanika (klasycznie), 12 h
semestr zimowy – Optyka Geometryczna (klasycznie), 12 h
semestr letni – Elektryczność i Magnetyzm (klasycznie), 15 h
semestr letni – Optyka Fizyczna (klasycznie), 15 h


Technologie Komputerowe I rok

semestr zimowy – Pracownia Zerowa (***), 3 h
semestr zimowy – Mechanika (klasycznie), 12 h
semestr letni – Elektryczność i Magnetyzm (Filami), 15 h


Astronomia II rok

semestr letni – Mechanika, Dragania i Fale, Optyka, (klasycznie) 45 h


Chemia I rok

semestr zimowy – Mechanika, Dragania i Fale, Optyka, Elektryczność i Magnetyzm, (klasycznie) 30 h


Biologia I rok

semestr zimowy – Mechanika, Dragania i Fale, Optyka, Elektryczność i Magnetyzm, (klasycznie) 15 h


Geologia I rok

semestr zimowy – Mechanika, Dragania i Fale, Optyka, Elektryczność i Magnetyzm, (klasycznie) 15 h


Zaoczne Studia Optyki Okularowej

semestr zimowy – Optyka Geometryczna, (klasycznie) 15 h
semestr letni – Optyka Fizyczna, (klasycznie) 15 h


UWAGA: Warunkiem  przystąpienia do wykonywania doświadczeń w laboratoriach jest bezwarunkowe zaliczenie Matematyki w Laboratorium.


W jednej grupie ćwiczeniowej doświadczenia wykonuje ośmiu do dziesięciu studentów. Jednocześnie zajęcia w Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego odbywają cztery grupy ćwiczeniowe (32 do 40 studentów).

Przebieg zajęć i dobór doświadczeń jest zróżnicowany w zależności od specyfiki kierunku. Jest on uzgodniony z dziekanami odpowiednich Wydziałów oraz z wykładowcami fizyki na tych kierunkach.

 

*)  Fizyka I rok i Biofizyka I rok 

  • w semestrze zimowym: 6 godzin zajęć z Pracowni Zerowej oraz 15 godzin ćwiczeń z Matematyki w Laboratorium. Program Matematyki w Laboratorium obejmuje szacowanie niepewności pomiarowych (bezpośrednich i pośrednich), planowanie pomiarów, sprawdzanie zgodności otrzymanych wyników, analizę zależności wielkości fizycznych poprzez przybliżanie do funkcji liniowej (wykorzystanie programów komputerowych). Składają się one z dwóch części: rachunkowej i eksperymentalnej. Ponadto, 15 godz. zajęć z Programowania w środowisku LabView, które są wstępem do ćwiczeń w Filami. Po bezwarunkowym zaliczeniu ćwiczeń wstępnych studenci mogą przystąpić do zajęć w Laboratoriach.


**) Optyka Okularowa I rok, Fizyka Medyczna I rok

  • w semestrze zimowym: 6 godzin zajęć z Pracowni Zerowej oraz 15 godzin ćwiczeń z Matematyki w Laboratorium. Program Matematyki w Laboratorium obejmuje szacowanie niepewności pomiarowych (bezpośrednich i pośrednich), planowanie pomiarów, sprawdzanie zgodności otrzymanych wyników, analizę zależności wielkości fizycznych poprzez przybliżanie do funkcji liniowej (wykorzystanie programów komputerowych). Składają się one z dwóch części: rachunkowej i eksperymentalnej. Po bezwarunkowym zaliczeniu ćwiczeń wstępnych studenci mogą przystąpić do zajęć w Laboratoriach.

***) Technoogie Komputerowe I rok

  • w semestrze zimowym: 3 godziny zajęć z Pracowni Zerowej polegających na wykonaniu jednego doświadczenia z szerokim omówieniem podejścia do opracowywania wyników pomiarów.


Studenci kierunków zewnętrznych

  • przed przystąpieniem do zajęć w Pracowni mają wykład wstępny z metod opracowania wyników pomiarów, którego tematyka jest utrwalana pierwszych ćwiczeniach. Następnie, studenci tych kierunków wykonują po 8 lub 4 doświadczenia odpowiednie dla charakteru studiów. Liczba doświadczeń zależy od ilości godzin zaplanowanych na zajęcia w ramach Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego. Zaliczenie zajęć odbywa się zgodnie z regulaminem Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego.