Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 2019/2020


Podział na grupy

Do grup ćwiczeniowych studenci zapisują się w pierwszym semestrze studiów, od razu po inauguracji roku na Wydziale. Podział na grupy w semestrze letnim obowiązuje ten sam co w semestrze zimowym.

Studenci rozpoczynający zajęcia w PPEF w semestrze letnim należą do grup zgodnie z podziałami dokonanymi
na wykładach wstępnych - listy do wglądu w Pracowni.

 

zajęcia harmonogramy
linkFzyka I rok  [ zmieniony 8.10.2018 ] pdf
linkFizyka II rok, I semestr  [ zmieniony 8.10.2018 ]
linkFizyka II rok, II semestr  [ zmieniony 8.10.2018 ]
linkFizyka Medyczna I rok  [ zmieniony 8.10.2018 ]
linkBiofizyka Molekularna I rok  [ zmieniony 8.10.2018 ]
linkBiofizyka Molekularna II rok  [ zmieniony 8.10.2018 ] pdf
linkOptyka Okularowa I rok  [ zmieniony 8.10.2018 ]
linkTechnologie Komputerowe I rok  [ zmieniony 8.10.2018 ]
linkAstronomia II rok  [ zmieniony 8.10.2018 ]
linkChemia I rok  [ zmieniony 26.05.2019 ]
linkChemia Aplikacyjna I rok  [ zmieniony 27.05.2019 ]
linkBiologia I rok  [ zmieniony 8.10.2018 ]