Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ


Podział na grupy

Do grup ćwiczeniowych studenci zapisują się w pierwszym semestrze studiów, od razu po inauguracji roku na Wydziale. Podział na grupy w semestrze letnim obowiązuje ten sam co w semestrze zimowym.

Studenci rozpoczynający zajęcia w PPEF w semestrze letnim należą do grup zgodnie z podziałami dokonanymi
na wykładach wstępnych - listy do wglądu w Pracowni.

 

zajęcia harmonogramy
linkFzyka I rok  [ zaktualizowany na 2018/2019 ] 8.10.2018 pdf
linkFizyka II rok, I semestr  [ zaktualizowany na 2018/2019 ] 8.10.2018
linkFizyka II rok, II semestr  [ zaktualizowany na 2018/2019 ] 8.10.2018
linkFizyka Medyczna I rok  [ zaktualizowany na 2018/2019 ] 8.10.2018
linkBiofizyka Molekularna I rok  [ zaktualizowany na 2018/2019 ] 8.10.2018
linkBiofizyka Molekularna II rok  [ zaktualizowany na 2018/2019 ] 8.10.2018 pdf
linkOptyka Okularowa I rok  [ zaktualizowany na 2018/2019 ] 8.10.2018
linkTechnologie Komputerowe I rok  [ zaktualizowany na 2018/2019 ] 8.10.2018
linkAstronomia II rok  [ zaktualizowany na 2018/2019 ] 8.10.2018
linkChemia I rok  [ zaktualizowany na 2019/2020 ] 26.05.2019
linkChemia Aplikacyjna I rok  [ zaktualizowany na 2019/2020 ] 27.05.2019
linkBiologia I rok  [ zaktualizowany na 2018/2019 ] 8.10.2018