Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

DOŚWIADCZENIA Z FIZYKI KWANTOWEJMateriały dydaktyczne

linkK1.Badanie rozpadu promieniotwórczego

pdf

linkK2. Doświadczenie Francka-Hertza na przykładzie atomów neonu

pdf

linkK3. NMR and ESR Continuous Wave Spectrometer CWS 12-50
(Badanie zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego w wybranych materiałach)

pdf

linkK4. Wyznaczanie Stałej Plancka za pomocą fotokomórki

pdf

linkK5. Zeeman effect with an electromagnet and a CCD camera 
(Badanie zjawiska Zeemana w widmie emisyjnym atomów kadmu)

pdf