Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Kierownik Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego (PPEF)

dr Iwona Iwaszkiewicz-Kostka

 

Struktura Pracowni

 


PLAN ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY:

 

linkpdfPlan zajęć PPEF
I semestr 2019/2020

 

linkpdfNotatki do planu zajęć
I semestr 2019/2020

 

linkpdfPlan zajęć - Wstępne zajęcia do PPEF
I semestr 2019/2020

 

linkPlan zajęć dla studentów I roku Chemiipdf no
I semestr 2019/2020
 

 

  

Podział na grupy

  1. W pierwszym semestrze roku akademickiego studenci Wydziału Fizyki (Fizyka, Biofizyka Molekularna, Optyka Okularowa, Fizyka Medyczna, Technologie Komputerowe) zapisują się do grup ćwiczeniowych sami, w Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego (PPEF), pokój nr 4, zaraz po inauguracji roku akademickiego na Wydziale (30. września). Studenci innych wydziałów są dzieleni na grupy na wykładach wstępnych.
  2. W semestrze letnim obowiązuje ten sam podział co w semestrze zimowym.

 Listy podziału na grupy dostępne są w Pracowni.

 

Zasady zaliczenia zajęć w PPEF:
 

Studia licencjackie trzyletnie


Fizyka I rok

semestr zimowy – Wstęp do laboratorium, 30 h
semestr zimowy – Programowanie w Środowisku LabView, 15 h
semestr zimowy –  Mechanika (klasycznie / Filami), 24 h
semestr letni – Elektryczność i Magnetyzm (klasycznie / Filami), 30 h


Fizyka II rok

semestr zimowy – Drgania i Fale (klasycznie / Filami), 30 h
semestr zimowy – Termodynamika (klasycznie), 30 h
semestr letni – Optyka (klasycznie), 30 h
semestr letni – Fizyka Kwantowa, 15 h


Biofizyka Molekularna I rok

semestr zimowy – Wstęp do pracowni fizycznej, 30 h
semestr letni –  Pracownia Fizyczna 1 - Mechanika (klasycznie / Filami), 30 h


Biofizyka Molekularna II rok

semestr zimowy –  Pracownia Fizyczna 2 - Elektryczność i Magnetyzm (klasycznie / Filami), 30 h
semestr letni – Pracownia Fizyczna 3 - Drgania i Fale, Termodynamika (klasycznie), 30 h


Fizyka Medyczna I rok

semestr zimowy – Podstawy eksperymentu fizycznego 30 h
semestr letni – Laboratorium z mechaniki (klasycznie/Filami), 30 h
semestr letni – Laboratorium z elektryczności i magnetyzmu (klasycznie/Filami), 15 h


Optyka Okularowa I rok

semestr zimowy – Wstęp do pracowni fizycznej, 15 h
semestr zimowy – Mechanika (klasycznie), 12 h
semestr zimowy – Optyka Geometryczna (klasycznie), 12 h
semestr letni – Elektryczność i Magnetyzm (klasycznie), 15 h
semestr letni – Optyka Fizyczna (klasycznie), 15 h


Technologie Komputerowe I rok

semestr zimowy - Statystyka Laboratoryjna, 15 h
semestr zimowy – Mechanika (klasycznie), 12 h
semestr letni – Elektryczność i Magnetyzm (Filami), 15 h


Astronomia II rok

semestr letni – Mechanika, Dragania i Fale, Optyka, (klasycznie) 45 h


Chemia I rok

semestr zimowy – Fizyka 30 h


Biologia I rok

semestr zimowy – Fizyka 15 h


Zaoczne Studia Optyki Okularowej

semestr zimowy – Optyka Geometryczna, (klasycznie) 15 h
semestr letni – Optyka Fizyczna, (klasycznie) 15 h


Studenci kierunków zewnętrznych

  • przed przystąpieniem do zajęć w Pracowni mają wykład wstępny z metod opracowania wyników pomiarów, którego tematyka jest utrwalana pierwszych ćwiczeniach. Następnie, studenci tych kierunków wykonują po 8 lub 4 doświadczenia odpowiednie dla charakteru studiów. Liczba doświadczeń zależy od ilości godzin zaplanowanych na zajęcia w ramach Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego. Zaliczenie zajęć odbywa się zgodnie z regulaminem Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego.