Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu